Ecofogar, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle:

- Sistemas Eficientes Ecofogar S.L.
- CIF: B-70409370
- Domicilio social: Av. Rocio,40, C.P. 15230, Outes (A Coruña).
- Dominio: www.ecofogar.com

Para comunicarse connosco, poñemos a súa disposición diferentes medios de contacto:

- Teléfono: 981 850 975
- Móbil: 981 850 975
- O formulario de contacto


TÉRMOS E CONDICIÓNS DE USO

O acceder ó sitio Web ubicado na dirección www.ecofogar.com(en adiante, o "Sitio Web"), que é propiedade de Ecofogar e/ou a calquera das páxinas que a través do mesmo pode coñecer, o usuario asume o compromiso de seguir e cumprir os termos e condicións que se indicarán a continuación (en adiante os "Termos e Condicións"). En caso de que non estea de acordo cos Termos e Condicións rogámoslle que se absteña de empregar o Sitio Web.

PROPIEDADE  INTELECTUAL

Os dereitos de propiedade intelectual do sitio Web  www.ecofogar.com e dos distintos elementos nel contidos son titularidade de Ecofogar. Queda prohibida a reprodución, total o parcial, distribución, comercialización ou transformación de calquera dos contidos da páxina web.

INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADE  INTELECTUAL

RESPONSABILIDADE  POLO PROCESO E USO DOS CONTIDOS EN INTERNET

Ecofogar non se responsabiliza do posible uso non apropiado  que terceiros realicen desta páxina Web, nin da información que a través dela transmitan a terceiros. O uso que destes poida facer o usuario e  as eventuais consecuencias, danos ou prexuízos que puidesen derivarse, son da exclusiva responsabilidade do usuario.  Ecofogar reservase o dereito de exercitar as accións legais que considere oportunas derivadas de calquera dos usos ilícitos por parte de terceiros dos contidos da súa páxina Web. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.


SERVIZOS PRESTADOS A TRAVÉS DO PORTAL

Ecofogar non se fai  responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que poidan acontecer ao  sistema informático do usuario (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión ós servizos e contidos de  Ecofogar, ou debidos a un mal funcionamiento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Ecofogar reservase  a facultade de efectuar, en calquera momento e  sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións a información contida na súa Web ou  na configuración e presentación deste.

Ecofogar non garante a inexistencia de erros no  aceso á Web, no seu contido, nin que este se atope  actualizado, aínda que desenvolvese os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos ou actualizalos.

Tanto no aceso a esta Web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. O usuario será responsable de todas as accións que realicen co seu  identificador de usuario.

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES

Ecofogar informa que este sito web pode facer uso de cookies no navegador de cliente/usuario. Máis información.